O nás

Buď Lepší o.z. je športový a voľno-časový klub, ktorý združuje a motivuje ľudí k pravidelným športovým aktivitám. Okrem pravidelných funkčných  tréningov, sú aktivity zamerané aj na plávanie, volejbal, badminton, beh a dračie lode.

O Projekte Challenge day

Každý rok oslavuje Buď Lepší o.z. svoje narodeniny organizáciou projektu Challenge Day. Je to deň, kedy sa stretne veľké množstvo cvičiacich na jednom veľkom funkčnom tréningu na futbalovom ihrisku. Narodeninovú tortu však cvičiaci nerozkrájajú pre seba, ale pre tých, ktorí to naozaj potrebujú. Celý výťažok z podujatia je vždy venovaný na benefičné účely. Snahou cvičiacich je podporiť tých, ktorý v živote nemali toľko šťastia a prirodzený pohyb pre nich je takmer nemožný. Výťažok z podujatia by im mal zabezpečiť liečebné pobyty resp. pomôcky, ktoré si z vlastných finančných prostriedkov nevedia zabezpečiť. Za necelých 6 rokov činnosti už Buď Lepší o.z. zorganizovalo viacero benefičných podujatí, vyzbieralo a riadne odovzdalo rodinám a organizáciám, ktoré pomoc potrebujú, takmer 13 tisíc eur.

Challenge day 6

Registrácia

Odoslaním prihlášky prehlasujete, že ako účastník športového výkonu spojeného s podujatím s názvom: Challenge day 6. organizovaným Buď lepší, o.z., IČO: 42 151 619, konanom dňa 20.05.2016 o 18.00 hod. na Základnej škole, Hodžova 37 v Trenčíne (ďalej ako „podujatie“) , sa zúčastňujete na vlastnú zodpovednosť a riziko. Preberáte na seba všetku zodpovednosť za škodu spôsobenú na zdraví alebo veciach, ktoré vzniknú vám alebo tretím osobám v súvislosti s podujatím. Prehlasujete, že poznáte svoj zdravotný stav.

Odoslaním prihlášky prehlasujete, že ako účastník športového výkonu spojeného s podujatím s názvom: Challenge day 6. organizovaným Buď lepší, o.z., IČO: 42 151 619, konanom dňa 20.05.2016 o 18.00 hod. na Základnej škole, Hodžova 37 v Trenčíne (ďalej ako „podujatie“) , sa zúčastňujete na vlastnú zodpovednosť a riziko. Preberáte na seba všetku zodpovednosť za škodu spôsobenú na zdraví alebo veciach, ktoré vzniknú vám alebo tretím osobám v súvislosti s podujatím. Prehlasujete, že poznáte svoj zdravotný stav.

PROGRAM AKCIE: 20.5.2016

17:15 Zraz účastníkov, športové súťaže a iné.
18:00 Otvorenie a zahájenie akcie.
18:10 Rozcvičenie
18:15 Funkčný tréning
18:45 Odovzdanie výtažku rodinám
19:15 Ukončenie akcie

POKYNY K ÚČASTI:

Dátum akcie: 20. 5. 2016
Kapacita: 17 tímov, 18 cvičiacich v tíme vrátane kapitána.
Miesto tréningu: 7. ZŠ Hodžova ulica.
V prípade dažďa:  M- Šport na Ostrove

Prihlásenie je platné uhradením štartovného, ktoré sa pri vašej neúčasti nevracia. Všetky otázky smerujte na svojho kapitána tímu.
Každý cvičí na vlastnú zodpovednosť. Osoby mladšie ako 18 rokov si prinesú na akciu potvrdený súhlas rodičov (min. vek 16 rokov).
Cvičenie pre deti (7-10 roč).
Pitný režim zabezpečíme.
Na akciu treba prísť prezlečený v športovom.

KROK Č. 1: VYPLNENIE REGISTRÁCIE

Pred benefičnou akciou je potrebné sa registrovať  a prečítať si organizačné pokyny,  tie Vám pošleme mailom po registrácii.

REGISTRÁCIA účastníkov je spustená od 14. februára a ukončená do naplnenia kapacity, ale najneskôr 1.apríla 2016

KROK Č. 2: UHRADENIE ŠTARTOVNÉHO

Výška štartovného: 10 €.
Číslo účtu: SK5802000000002895211253
Do poznámky pri platbe cez internet banking uveďte svoje meno a číslo družstva. “meno-c5”
Kapitáni môžu vyzbierať za svoj tím celú sumu a odovzdať štartovné hromadne.

AFTER PARTY

Miesto akcie: PIANO club  20:30- 03:00

Vstupné predpredaj:  6 €

Vstupné v deň akcie: 8 €

• Dj – Škorvo

Platí sa osobne u trénerov (po tréningu v Dafe), alebo u kapitánov jednotlivých tímov do 19. mája.

CHd2016_UPRAVA_oznam

Ďakujeme za Vašu účasť na benefičnej akcii CHALLENGE DAY 6, za skvelú náladu a výbornú zábavu, skvelé športové výkony a obrovskú účasť. Tešíme sa s Vami, že oslavujete narodeniny nášho a zároveň aj Vášho klubu BUĎ LEPŠÍ aj takýmto spôsobom a pomáhame si navzájom, tam kde je to najviac potrebné. Veľká vďaka za Vašu podporu. Tím BUĎ LEPŠÍ.

jc_zilina_w

Ďakujeme za účasť na benefičnej akcii CHALLENGE DAY 6, aj tímu Adient Slovakia, s.r.o., ktorý sa tiež rozhodol podporiť našu myšlienku. A cvičil spolu s nami pre druhých v Žiline. Ďakujeme Peter Zelníkovej za zorganizovanie a podporu.

Podporili sme

2016

CHd6

CHALLENGE DAY 6

5200 €

2015

bd3431e8-49da-4e9f-a960-25d50fdcc166

Príspevok pre Dominiku

500 €

4338ab9b-2189-45b0-b2df-f9d4e5d40dc0

Príspevok pre Lucku

500 €

199-1024x683

CHALLENGE DAY 5

3720 €

1fa2f9dc-12d0-492e-b289-e5a63127b168

Zbierka pre psíkov z KS Trenčín

2014

CHd4

CHALLENGE DAY IV.

23.5.2014

3328 €

psi

CHALLENGE WORKOUT PRE PSÍKOV Z KS TRENČÍN

13.12.2014

materiálna pomoc a 100 €

2013

2012

Celková vyzbieraná a odovzdaná suma z našich benefícií:

PARTNERI AKCIE

Darujte 2% z dane

per_2

5 rokov tvoríme a pomáhame aj vďaka Vašim 2%

Vaše 2% nám umožňujú

pripravovať mnohé športové akcie a projekty,
prostredníctvom ktorých sa snažíme pomáhať tým ktorí pomoc potrebujú.

Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2% zaplatenej dane z príjmov pre fyzické osoby

Údaje do formulára VYHLÁSENIE

IČO: 42 151 619
Právna forma: Občianske združenie
Obchodné meno (názov): Buď lepší, o.z.
Sídlo: Kubranská cesta 184/263
PSČ: 911 01
Obec: Trenčín

Kontakty

NEVÁHAJTE NÁS KONTAKTOVAŤ SME TU PRE KAŽDÚ VAŠU OTÁZKU, PODNET, NÁVRH NA ZLEPŠENIE.

Buď Lepší o.z.

Kubranská cesta 184/263,
911 01 Trenčín
IČO: 42 151 619

Kontakty

lobo@budlepsi.sk
0905 911 890