Challenge day

Každý rok oslavuje Buď Lepší o.z. svoje narodeniny organizáciou projektu Buď lepší – Challenge

Challenge 2020

Registrácia

Odoslaním prihlášky prehlasujete, že ako účastník športového výkonu spojeného s podujatím s názvom: Buď lepší – Challenge X. organizovaným Buď lepší, o.z., IČO: 42 151 619, konanom dňa 13.6.2020 o 09.00 hod.(ďalej ako „podujatie“) , sa zúčastňujete na vlastnú zodpovednosť a riziko. Preberáte na seba všetku zodpovednosť za škodu spôsobenú na zdraví alebo veciach, ktoré vzniknú vám alebo tretím osobám v súvislosti s podujatím. Prehlasujete, že poznáte svoj zdravotný stav..

Odoslaním prihlášky prehlasujete, že ako účastník športového výkonu spojeného s podujatím s názvom: Buď lepší – Challenge X. organizovaným Buď lepší, o.z., IČO: 42 151 619, konanom dňa 13.6.2020 o 09.00 hod.(ďalej ako „podujatie“) , sa zúčastňujete na vlastnú zodpovednosť a riziko. Preberáte na seba všetku zodpovednosť za škodu spôsobenú na zdraví alebo veciach, ktoré vzniknú vám alebo tretím osobám v súvislosti s podujatím. Prehlasujete, že poznáte svoj zdravotný stav..

Galérie akcií

Celková vyzbieraná a odovzdaná suma z našich benefícií:

Darujte 2% z dane

7 rokov tvoríme a pomáhame aj vďaka Vašim 2%

Vaše 2% nám umožňujú

pripravovať mnohé športové akcie a projekty, prostredníctvom ktorých sa snažíme pomáhať tým ktorí pomoc potrebujú.

Ako nám darovať 2%?

napíšte nám na email a obratom Vám pošleme potrebné informácie a podklady

email: lobo@budlepsi.sk

Partneri akcie

Kontakty

NEVÁHAJTE NÁS KONTAKTOVAŤ SME TU PRE KAŽDÚ VAŠU OTÁZKU, PODNET, NÁVRH NA ZLEPŠENIE.

Buď Lepší o.z.

Kubranská cesta 184/263,
911 01 Trenčín
IČO: 42 151 619

Kontakty

lobo@budlepsi.sk
0905 911 890